Đang thực hiện
Dự án mới
Trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Việt - Pháp | Quy Hoạch 1/500
​Vị trí: Khu Công Nghệ Cao Láng Hoà Lạc, Hà Nội, Khách hàng: Bộ Moet và Viện Vast Cuộc thi: 2014 Giải...
Tin tức mới