Đang thực hiện

KHÁCH SẠN 5 SAO - TROPICAL VŨNG TÀU

    
   KHÁCH SẠN 5 SAO

   Địa điểm: Vũng Tàu, Việt nam
   Khách hàng:  Tư nhân
   Cuộc thi: Đặt hàng 2017
   Diện tích sàn: 20,000 m2
   Diện tích đất: 1ha
   Dạng dự án: Khách Sạn
   Quá trình:  Thực Hiện
   Dịch vụ cung cấp:Kiến Trúc, Nội Thất, Kiến trúc Bền Vững
    
   Kiến trúc | Kỹ thuật xây dựng: VHA ARCHITECTS