Đang thực hiện

Tin tức

10/08/2016
+30/12/2014 | Thông báo kết quả cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
 

Ban QLDA xây dựng Trường ĐHKHCNHN xin trân trọng thông báo kết quả cuộc thi tuyển PATKKT Trường ĐHKHCNHN.